Pakolaisnuorten tuki ry
Kolvi (38 of 56)-38.jpg

Pakolaisnuorten tuki ry on tehnyt monikulttuurista nuorisotyötä vuodesta 2002 alkaen. Yhdistyksen tavoitteena on tukea heikommassa asemassa olevia ihmisiä rohkaisemalla heitä auttamaan itseä itseään ja yhteisöään. Yhdistyksen arvoja ovat:

  • yksilön oikeuksien kunnioittaminen

  • erilaisuuden hyväksyminen

  • luottamus ihmisen ja hänen yhteisönsä kykyyn ratkaista itsenäisesti omia ongelmiaan 

  • paikallisuus 

  • usko henkilökohtaisen ystävyyden ja yhteyden mahdollisuuteen yli kaikenlaisten rajojen 

  • ihonväristä, sukupuolesta tai kulttuurista riippumaton tasa-arvoisuus 

  • sitoutuminen erityisesti heikommassa tilanteessa olevan ihmisen tilanteen parantamiseen 

Rahoitus

Kölvi-toiminnan rahoitus: Erityisnuorisotyön osuuden rahoittaa Tampereen kaupunki. Vapaaehtois- ja kansalaistoiminnan rahoituksesta vastaa Sosiaali- ja terveysministeriön avustusosasto STEA.

 

Kehittämistoiminnan rahoitus: Kehittämis-toimintaa rahoittaa pääasiassa STEA. Se saa tukea myös mm. opetus- ja kulttuuri-ministeriöltä, Opetushallitukselta, Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirastolta.

 

Muut avustukset: Yhdistystä on vuosia tukenut tarveperustaisesti Pispalan Rukouhuone-yhdistys ry. Yhdistys on saanut myös säätiötukea. K-supermarket Kattimatti lahjoittaa toimintaan elintarvikkeita.

HALLITUS

YHTEISTYÖKUMPPANIT

VAIKUTTAMISVERKOSTOT