Nova-hanke rakentaa vuoropuhelua maahanmuuttaja-

ja pakolaistaustaisten nuorten ja heidän vanhempiensa välillä. Hanke välittää nuorten naisten ja miesten viestin vanhemmille.

Nova-hankkeen nuoret osallistuivat ryhmätapaamisiin ja työpajoihin, joissa käsiteltiin vanhemmuuden tukemisen teemoja. He ideoivat aiheita omakielisiin videoihin, jotka on suunnattu vanhemmille. Videoiden kielet ovat: suomi ja englanti, arabia, persia, somali. 

Videoiden teemat ovat: Dialogi nuorten ja vanhempien välillä, Opiskelussa tukeminen sekä Seurustelu Suomessa. Videot välittävät nuorten viestin vanhemmille: Millaista tukea he toivovat vanhemmiltaan? Mitä tietoa ja taitoja vanhemmat tarvitsevat, jotta he voivat tukea nuoriaan vielä paremmin?

Nova-hanke kehittää monikulttuurista perhetyötä viestinnällisellä otteella. Hankkeessa tuotetut videot toimivat myös opetus- ja sosiaalialan ammattilaisten työvälineinä.

 

Lue lisää:

 

Nova-hanke (2017-2020) saa avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä, Alli Paasikiven säätiöltä sekä Opetushallitukselta.

ota yhteys

Valomo-valmennus-hanke on kartoittanut vuodesta 2017 lähtien työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien kotoutumisajan ylittäneiden nuorten miesten erityisiä tarpeita ja kehittänyt kulttuurisensitiivisiä menetelmiä vastaamaan niihin. Menetelmät on kehitetty ylläpitämään toimintakykyä ja mielenterveyttä ja niitä voi hyödyntää pakolais- tai maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden kanssa. Valmennuksen työntekijätiimi kannustaa ammattilaisia ottamaan mielenterveyden ja toimintakyvyn kysymykset puheeksi. Meidät voi tilata kouluttamaan sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisia ja opiskelijoita keväällä 2020.

Valomo-valmennus edistää toimintakykyä ja mielenterveyttä

Valomo-valmennus ylläpitää 18-29-vuotiaiden maahanmuuttaja- tai pakolaistaustaisten miesten hyvinvointia ja työvalmiuksia. Valmennus on tarkoitettu nuorille, joiden kotoutumispalvelut ovat jo loppuneet, mutta jotka eivät ole kiinni työelämässä tai opinnoissa. Valomo-valmennus on pienryhmätoimintaa, jossa nuoret osallistuvat itse ohjelman suunnitteluun. Lisäksi valmennukseen kuuluu yksilöohjausta. Ryhmä kokoontuu kerran viikossa. Tavoitteena on, että ryhmän jälkeen osallistujilla on vahvistunut osallisuuskokemus, enemmän arjenhallinnantaitoja sekä entistä tarkempi kuva omista vahvuuksista.  

Valomo-valmennukseen kuuluu:

  • identiteetti- ja itsetuntemuskysymyksien käsittelyä

  • vaihtuvien teemojen käsittelyä

  • ajankohtaisiin ilmiöihin pureutumista

  • retkillä käymistä ja ryhmäläisten luovien taitojen hyödyntämistä

  • uusiin urheilulajeihin tutustumista

Valomo-valmennus (2017-2020) saa avustuksen Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta (STEA).

VALOMO_opas_kansi.png

ota yhteys

Avaamo tukee konkreettisesti maahanmuuttajataustaisia vanhempia, joiden 10-16-vuotiaat nuoret ovat haasteellisessa elämäntilanteessa. Haastavia elämäntilanteita voivat olla esim. elämänhallinnan merkittävä heikkeneminen, kiusaamisen kohteeksi joutuminen, häiriökäyttäytymisestä aiheutuva jengiytyminen, yksinäisyys, koulupudokkuus tai päihteiden käyttö.

 

Kohderyhmän maahanmuuttajataustaiset vanhemmat ovat huolissaan ja motivoituneita tukemaan lastaan. Avaamon tavoitteena on löytää vanhempien voimavarat ja mahdollistaa vanhempien rooli ensisijaisina kasvattajina. Ajatuksena on, että kukaan ei voi tukea nuorta yhtä kokonaisvaltaisesti kuin oma vanhempi. Avaamon työmuotoja ovat:

 

Kulttuurisensitiivinen Avaamo-palvelu

  • Avaamon työntekijät pohtivat yhdessä vanhempien kanssa keinoja nuoren haastavan elämäntilanteen ratkaisemiseksi. Asiakasohjaus Avaamo-palveluun tapahtuu Tampereen perusopetuksen kautta.  

 

Muu vanhempien tukeminen

  • Avaamon työntekijät kehittävät uusia menetelmiä ja tuottavat materiaalia, jolla voidaan tukea laajemmin maahanmuuttajataustaisten vanhempien roolia omien lastensa elämässä.

 

Omaneuvonta 

  • Avaamon työntekijät kehittävät kulttuurisensitiivistä omaneuvontaa, joka perustuu sekä ammattiapuun että vertaisapuun. Työntekijät kouluttavat maahanmuuttajataustaisista vanhemmista vertaisomaneuvojia ja toimivat itse ammatillisina omaneuvojina.

 

Avaamon kerryttämä tietotaito jalkautetaan konkreettisesti sosiaali-, järjestö- ja opetusalan ammattilaisille. 

 

Kolmivuotinen Avaamo (2018-2021) saa avustusta Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta (STEA).

ota yhteys

Muiden mediasta meidän mediaksi -hanke lisää pakolais- ja maahanmuuttajataustaisten nuorten osallisuutta ja luottamusta yhteiskuntaan vahvistamalla heidän mediataitojaan ja tuomalla esiin nuorten ääntä medioissa. 

Hanke järjestää nuorille suunnatun mediataitoihin keskittyvän työpajakokonaisuuden. Lisäksi se kokoaa  media-alan ammattilaisten mentoriverkoston, jonka maahanmuuttajataustaiset jäsenet osallistuvat puhujina ja kouluttajina työpajoihin. Mentorit tukevat nuoria löytämään itselleen uusia vaikutustapoja mediakentällä.

Hanke kehittää monikultttuurista mediakasvatusta erityisnuorisotyön alueella. Se luo työpajoista saadun kokemuksen avulla työskentelymallia ja tuottaa oppaan monikulttuurisesta mediakasvatuksesta. Muiden mediasta meidän mediaksi -hankkeen materiaali palvelee sekä nuorten kanssa työskenteleviä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia että mediakasvatuksen toimijoita.

Pakolaisnuorten tuki ry toteuttaa hankkeen yhteistyössä Mediakasvatusseura ry:n kanssa. Kolmivuotinen Muiden mediasta meidän mediaksi -hanke (2019-2021) saa avustusta Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta (STEA).

ota yhteys

KÖLVIN

AUKIOLOAJAT

Tiistai 12.00-18.00

Keskiviikko 11.00-20.00

Torstai 13.00-20.00

KÖLVIN 

OSOITE

Kölvi-toiminta

Pakolaisnuorten tuki ry

Vainiokatu 2

33500 Tampere 

Varaa aika, kun tulet

maanantaina tai perjantaina.

Saukkolan pysäkki, Bussi 15

Tapionkadun pysäkki, Bussi 2

KEHITTÄMISYKSIKÖN

OSOITE

Kehittämisyksikkö

Pakolaisnuorten tuki ry

Arttelin järjestötalo, 3. kerros

Salhojankatu 42

33500 Tampere 

©2017 KÖLVI-TOIMINTA