2016

Yhdistys muuttaa keväällä nimensä

Kölvin Monikulttuurinen Nuorisotyö ry:ksi. Samalla se keskittyy täysin monikulttuurisen nuorisotyön toteuttamiseen ja kehittämiseen, josta sillä on vuosien vankka kokemus ja asiantuntemus. 

 

Edellisenä vuonna pilotoitu omakielinen vertaisryhmätoiminta käynnistyy kolmella ryhmällä.

Vapari-projekti siirtyy pysyväisrahoitukseen ja on nyt Vapari-toiminta. Samalla Vapari saa lisärahoitusta Vapari-ohjaajan palkkaamiseen. Työparimallin ansiota on mahdollista kehittää osallisuustoimintaa ja pilotoida uudenlaista vertaisryhmätoimintaa Suomen Pakolaisavun kouluttamana.

2015

Vuosi on muutosten aikaa.

Alkuvuodesta Vapari-toiminta saa kansalaistoiminnan koordinaattorin, joka tukee nuoria heidän omissa projekteissaan ja vahvistaa Kölvissä nuorten kasvua aktiivisiksi kansalaisiksi.

 

Yhdistys saa STEA:lta avustuksen Valomo-valmennukseen (2017-2020). Opetus- ja kulttuuriministeriö alkaa rahoittaa Nova-hanketta (2017-2019). Uudet työntekijät tarttuvat kehittämishankkeisiin syksyllä.

 2017

2018

Yhdistyksen voimakas kasvu jatkuu.

 

Syksyllä Kölvi-toiminta saa uuden poikatyön ohjaajan. Samaan aikaan monikulttuurinen perhetyö painottuu kehittämistoiminnassa: 

STEA:n rahoittama Avaamo-hanke 

(2018-2021) käynnistyy. 

Nova-hankkeen ansiosta myös pakolais- ja maahanmuuttajataustaiset tytöt ovat osa toimintaa. Sitä järjestetään yhteistyössä Tampereen Tyttöjen Talon kanssa. Nova saa jatkorahoituksen Opetushallitukselta (2019-2020).

2014

Kölvin aikuisvapaaehtoiset osallistuvat Your Choice -leirille Ruotsissa, jossa he toimivat apuohjaajina Kölvin ruotsalaisten ja norjalaisten kumppanien kanssa.

Kölvissä aletaan tehdä monikulttuurista poikatyötä. Isoveli-toiminta on toiminut apumuotona Kölvin toiminnan sisällä koko Kölvin toimikauden vuodesta 2002.

2002

2003

Syksyllä Kölvi perustaa ihan omat tilat: Vainiokatu 2 = 2h+k.

Vuoden alussa pojat perustavat Kölvin musiikkistudion Saukkolan pommisuojaan.

2007

2012

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta (TANE) myöntää Miehen työ -palkintonsa Kölvi-toiminnalle. Kölvi saa RAY:lta rahoituksen kolmivuotiseen Vapari-projektiin, jonka avulla palkataan vapaaehtoistyön koordinaattori.

Kölvi-toiminta ja Tampereen kaupungin nuorisopalvelut alkavat vetää kaksivuotista kansainvälistä toimintaryhmää. Sen aikana Kölvin pojat opettelevat Youth in Action

-ryhmävaihtojen hakua ja toteutusta romanialaisen ja virolaisen kumppanijärjestön kanssa.

 

Nuoret saavat rahoituksen syrjinnänvastaisen ryhmävaihdon toteuttamiseksi romanialaisen EduPRO-järjestön nuorten kanssa Ylöjärven Antaverkassa.

Kesällä Kölvin tilat laajentuvat Saukkolan juhlasalin varastoon. Poikien kakkoskoti on tästä lähtien 3h+k. Saman vuoden syksyllä studio laitetaan kuntoon.

 

Lisäksi Kölvin nuoret kokoavat kioski- ja tapahtumamyynnin avulla rahaa lähteäkseen Paide Avatud Noortekeskukseen

minileirille Viroon.

2013

Yhdistys aloitti mediakasvatusta kehittävän yhteistyöhankkeen Muiden mediasta meidän mediaksi (2019-2021). Kumppanina toimii Mediakasvatusseura ry.  

 

Kölvin Rauhanryhmä puolestaan osallistui Nuoret, rauha ja turvallisuus -päätöslauselman jalkauttamiseen Suomeen. Ryhmä oli eduskunnan Pikkuparlamenttissa ulkoministeri Soinin, EU-komissaari Urpilaisen sekä viranomais- ja järjestötoimijoiden kuultavana. 

 2019