Harjoittelu tai opinnäyte meillä?

Haluatko tehdä harjoittelun tai opinnäytteen Kölvi-toiminnassa? Tai kiinnostuitko yhdistyksen kehittämishankkeista? Etsimme harjoittelijoita, jotka ovat kiinnostuneita monikulttuurisesta nuorisotyöstä ja kohtaamistyöstä.

 

Vuoden 2021 harjoittelupaikat on täytetty. Tällä hetkellä emme ota uusia harjoittelijoita. Ota kuitenkin rohkeasti yhteyttä vastaaviin työntekijöihin ja kysy harjoittelumahdollisuuksia myöhemmin.

Meillä voit keskittyä kohtaamistyöhön, toteuttaa ideoimasi toiminnallisen työpajan tai vetää pienryhmää. Odotamme harjoittelijoiltamme ammatillista otetta, oma-aloitteisuutta, ahkeruutta ja suurta sydäntä.

Kölvi sopii eri koulutusasteiden harjoittelu- ja opinnäytetöiden toteutuspaikaksi:

Ammatillisen perustutkinnon tai erikoisammattitutkinnon opiskelijat sosiaali- ja terveysalalla ja humanistisella ja kasvatusalalla, kun opiskelet esimerkiksi lasten ja nuorten erityisohjaajan tai nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajan ammattitutkintoa tai mielenterveys- ja päihdetyötä.

Ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijat sosiaali- ja terveysalalla tai kulttuurialalla, kun opiskelet esimerkiksi nuoriso- ja aikuissosiaalityön, musiikkipedagogin tai yhteisöpedagogin tutkintoa ja olet kiinnostunut monikulttuurisesta sosiaalityöstä.

​Kandi- ja maisterivaiheen yliopisto-opiskelijat yhteiskuntatieteiden, kulttuurintutkimuksen ja kasvatustieteiden aloilla, kuten sosiaalityön, nuorisotyön ja -tutkimuksen, sukupuolentutkimuksen, mediakasvatuksen, sosiologian, sosiaalipolitiikan ja politiikan tutkimuksen oppiaineissa.​

Työpaikat Kölvi-toiminnassa ja kehittämishankkeissa 

Tällä hetkellä Kölvissä ei ole avoimia työpaikkoja